Pravilnik o privatnosti podataka

Informacije koje prikupljamo

  • Podatke o ličnosti prikupljamo samo onda kada su nam potrebni za pružanje usluga – na primer, da bismo, komunicirali sa vama ili poboljšali naše usluge.

  • Podatke o ličnosti prikupljamo kada nam vi dostavite svoje podatke preko web kontakt forme ili email addrese.

Informacije koje prikupljamo automatski

  • Informacije iz logova: Kao i većina pružatelja mrežnih usluga, prikupljamo informacije koje obično omogućuju internet pregledači, mobilni uređaji i serveri. To su na primer vrsta pregledača, IP adresa, jedinstveni identifikatori uređaja, jezična sklonost, internet mesto za referisanje, datum i vreme pristupa, operativni sistem, i informacije o mobilnoj mreži. Ti podaci se prikupljaju kada koristite naše usluge

  • Informacije o lokaciji: Možemo odrediti približnu lokaciju vašeg uređaja prema vašoj IP adresi. Prikupljamo i upotrebljavamo te informacije da bismo izračunali koliko lica koristi naše usluge iz određenih geografskih regiona, radi mogućeg unapređenja usluge

  • Informacije o korišćenju: Prikupljamo podatke o vašoj upotrebi naših usluga. Na primer, prikupljamo informacije o radnjama koje su korisnici obavili na internet lokaciji – drugim rečima, saznajemo ko je šta uradio i kada je šta uradio prilikom korišćenja naše usluge. Takođe prikupljamo informacije o tome šta se događa kada upotrebljavate naše usluge (npr. korišćenje pojedinih opcija, način korišćenja opcija, itd.) zajedno s informacijama o uređaju (npr. veličina ekrana mobilnog uređaja, naziv mobilne mreže i proizvođača mobilnih uređaja). Ove nam informacije koriste kako bismo saznali na koji način ljudi koriste naše usluge te kako bismo ih mogli poboljšati.

Vreme čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti, koje obrađujemo na osnovu zakona čuvaju se u skladu s vremenom propisanim zakonom. Ove podatke obrisaćemo pre navedenog roka ako je svrha obrade podataka o ličnosti već postignuta ili ako zakon tako predviđa. Nakon isteka perioda čuvanja, podatke ćemo trajno izbrisati, tako da ih neće više biti moguće povezati s vama.

Deljenje podataka

Mi ne prodajemo podatke o ličnosti naših korisnika!
Informacije o korisnicima delimo samo u ograničenim okolnostima, koje su navedene u nastavku, uz odgovarajuće mere zaštitite:

  • U slučaju zakonske obaveze: U slučajevima gde je to zakonom propisano ili je neophodno za sprečavanje, otkrivanje ili kažnjavanje krivičnih dela i prevara, vaši podaci o ličnosti biće podeljeni s nadležnim telima. Možemo otkriti vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtev od strane države

  • Poslovni Partneri: Možemo deliti vaše podatke s vanjskim dobavljačima koji trebaju da imaju pristup ovim informacijama da bi nam omogućili pružanje usluge. Ova grupa uključuje dobavljače poput pružatelja usluga plaćanja koji obrađuju podatke o kreditnoj i debitnoj kartici, pružanja tehničkih usluga za održavanje sistema, pružanje komunikacijskih usluga za prenos informacija i slično. Svi spoljni partneri obavezni su poštovati ovaj Pravilnik ili se obavezati na usklađenost svog poslovanja zakonu

Bezbednost podataka

  • Ulažemo maksimalni trud u zaštitu vaših podataka od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmene ili uništenja i poduzimamo razumne mere za to.

  • Tokom pružanja usluge podaci će biti spremljeni i na vašem uređaju (kompjuter, tablet, mobilni telefon i slično). Podaci na uređaju su enkriptovani i ne može im se pristupiti bez poznavanja korisničkog imena i lozinke.